КОИ СМЕ НИЕ

Екипът, който приготвя продукта под марката „Тексайд”, се мениджира от:

Янка Гунева – мениджър
e-mail: y.guneva@texaid.bg

 

Елина Вълкова – мениджър продажби
e-mail: e.valkova@texaid.bg

 

Надя Александрова – мениджър човешки ресурси
e-mail: n.vasileva@texaid.bg

 

Лъчезар Михайлов – експерт логистика и транспорт
e-mail: l.mihaylov@texaid.bg

 

Кристина Димитрова – експерт рециклиране и експорт
e-mail: k.dimitrova@texaid.bg

 

Людмила Славейкова – администратор
e-mail: l.slaveikova@texaid.bg