КОИ СМЕ НИЕ

Екипът, който приготвя продукта под марката „Тексайд”:

Виктор Зарев – мениджър
e-mail: v.zarev@texaid.com

 

Елина Вълкова – мениджър продажби
e-mail: e.valkova@texaid.bg

 

Надя Василева – мениджър човешки ресурси
e-mail: n.vasileva@texaid.bg

 

Лъчезар Михайлов – експерт логистика и транспорт
e-mail: l.mihaylov@texaid.bg

 

Людмила Славейкова – администратор
e-mail: l.slaveikova@texaid.bg