Етични и правни стандарти на Тексайд

Етичният кодекс поставя основите на нашето поведение както в компанията така и към външни организации. Той има основополагащ характер и се допълва и разширява от вътрешни правила, регламенти и работни инструкции, както и от правила и кодекси на външни партньорски организации.

Нашият кодекс на поведение като PDF файл за изтегляне може да се намери тук