ЗА ТЕКСАЙД ШВЕЙЦАРИЯ И ДЪЩЕРНИТЕ И КОМПАНИИ

„Тексайд България” е дъщерна компания на „ТЕКСАЙД“ – Швейцария (www.texaid.ch), един от лидерите в събирането и търговията с дрехи втора употреба в Европа. Компанията-майка държи дял от 75% от събраните дрехи в Швейцария и от 10% в Германия. Това прави 50 000 тона (4 000 жп вагони, пълни с дрехи), които се рециклират всяка година.

Изградена по модела на вертикалната интеграция и базирана на два сортировъчни центъра в Швейцария и по един в Унгария, Германия, Мароко и България, тази мултинационална компания въвежда единни стандарти за качество и прецизност в сортирането.

Собствените колекторски центрове в Швейцария и Германия, както и фирми в Италия, Холандия, Швеция и Великобритания контролирано осигуряват разнообразен и постоянен микс от Oригинал, който се преработва в брандиран с марката на ТЕКСАЙД продукт.

115 работници и служители от фабриката в Костинброд с швейцарска прецизност и германско качество достигнаха производствен капацитет от 27 т на ден сортирани дрехи втора употреба и 6 500 т. общо през 2016 г.