КОНТАКТИ

Тексайд България ЕООД


гр. Костинброд 2230, Област София
Община Костинброд
местност “Червиляк” № 1
Телефон + 359 721 69865
Факс  + 359 721 60044

Елина Вълкова – продажби
e-mail: e.valkova@texaid.bg
Мобилен: +359 884 014 227

Лъчезар Михайлов – логистика
e-mail: l.mihaylov@texaid.bg
Мобилен: +359 882 050 464

Людмила Славейкова – администратор
e-mail: l.slaveikova@texaid.bg
Мобилен: + 359 885 774 421